Sport Park Magazín

oficiální časopis Sport Parku Liberec
Časopis je zdarma distribuován v areálu nebo si ho můžete vyzvednout
v Městském informačním centru.