KSW 79 Liberec

25. 2. 2023 19:00
Home Credit Arena
Pořadatel: Federacia KSW

O akciKSW míří do České republiky! 

Liberec, Česká republika: KSW, největší evropská organizace smíšených bojových umění MMA, konečně přichází do České republiky a to konkrétně do Liberce! Akce KSW jsou známé po celém světě pro svou jedinečnou kombinací vysoce kvalitního MMA, zábavy a prvotřídní produkce. KSW události nemají konkurenci a nadchly statisíce fanoušků MMA po celé Evropě. 

V očekávaném hlavním zápase svůj KSW titul v těžké váze bude obhajovat rekordní šampion Phil de Fries, který vyzve na souboj Todda Duffee. Dále se v těžké váze po více jak sedmi letech střetne slovenský bojovník Tomáš Možný s Arkadiuszem Wrzoskem.

Další zápas, na který se mohou těšit fanoušci zejména ze severu, bude mezi Dominikem Humburgerem z Liberce a Nemanjou Nikoličem, kteří jsou oba doposud neporaženými bojovníky střední váhy. V té se rovněž postaví Frederico Komuenha proti nebezpečnému soupeři z Top Teamu Košice, Matyasovi Viszlayovi.

Čeští fanoušci mohou dále očekávat napínavý zápas Davida Hoška, který stejně jako jeho soupeř Andreas Gustafsson nikdy nenechává výsledek na rozhodčích, nebo Petry Částkové, která má v plánu se vrátit na vítěznou vlnu a čeká ji tak ostrý boj v muší váze.


Od roku 2018 je Phil De Fries nesporným králem těžké váhy KSW. Titul získal porážkou Michała Andryszaka a poté ho sedmkrát obhájil. Angličan má na svém kontě vítězství nad bojovníky jako jsou Michał Kita, Karol Bedorf, Tomasz Narkun a Darko Stosic. V posledním zápase, který se odehrál na galavečeru KSW 74, si Phil v prvním kole poradil s Ricardem Praselem. De Fries je na sérii deseti výher v řadě. Od roku 2017, tak zůstává neporažen a je nejdéle vládnoucím šampionem těžké váhy v historii organizace KSW.

 Arkadiusz Wrzosek má za sebou skvělý debut v KSW. V srpnu se na gala KSW 73 srazil s Tomaszem Sararou a po velkolepém brutálním souboji ho na konci třetího kola udolal. Souboj byl vybrán jako zápas večera a hráči byli odměněni prémiemi. Pro Arkadiusze byl duel v KSW nejen jeho debutem v organizaci, ale i v profesionálním MMA. Dříve Wrzosek získal značné zkušenosti v oblasti bojových sportů. Držel titul amatérského mistra světa v K1, mistra Evropy v muay thai a získal mnoho medailí z mistrovství Polska v těchto sportovních disciplínách. Je bývalým šampionem organizace Fight Exclusive Night a bývalým konkurentem prestižní značky Glory.


 

O KSW 

KSW bylo založeno v roce 2004 a stalo se lídrem na evropském MMA trhu. Drží rekord v nejnavštěvovanější MMA události na kontinentu, když během KSW 39 na Národní stadion ve Varšavě v roce 2017 přišlo téměř 58 000 fanoušků. 

Organizace KSW, která sídlí v Polsku, pořádá akce v největších arénách ve své vlasti, ale i ve Velké Británii, Irsku a Chorvatsku. S KSW 79 pokračuje ve své evropské expanzi do České republiky. 

Organizace je domovem největších MMA hvězd z Evropy včetně Mameda Khalidova, pětinásobného nejsilnějšího muže světa Mariusze Pudzianowského, šampiona těžké váhy Phila De Friese, dvojnásobného šampiona Salahdine Parnasse a mnoha dalších sportovců reprezentujících více než dvacet evropských zemí. 

 

Informace k V. I. P. vstupenkám

VIP PUBLIC TRIBUNA – jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny – ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

VIP PUBLIC TABLE – jednorázový vstup pro 4 osoby k VIP stolu Home Credit Areny ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

SKYBOX PUBLIC – chcete zažít nevšední V. I. P. zážitek v soukromí vlastního skyboxu s all inclusive občerstvením? Pro bližší informace o pronájmu a službách skybox public kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

  

Majitelé privátních skyboxů - jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny – ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

 
Vstupenky pro ZTP/P ( 550,- + doprovod 50,-) objednávejte na rezervace@ticketportal.cz (s kopií oskenovaného ztp průkazu v příloze). Jiné slevy: NE

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

 Děkujeme za respektování výše uvedených informací.

 

KSW comes to the Czech Republic! 

Liberec, Czech Republic: KSW, Europe’s largest Mixed Martial Arts organisation, is officially coming to the Czech Republic.  Known worldwide for its unique blend of high-quality MMA, entertainment, and world-class production, KSW events are like no other and have thrilled hundreds of thousands of MMA fans right across Europe. 

In the expected main event, record champion Phil de Fries will defend his KSW Heavyweight title, challenging Todd Duffee. In the heavyweight division, the Slovak fighter Tomáš Možný will face Arkadiusz Wrzosk after more than seven years.

The next match, which fans from the north in particular can look forward to, will be between Dominik Humburger from Liberec and Nemanja Nikolic, who are both so far undefeated middleweight fighters. Frederico Komuenha will also face a dangerous opponent from Top Team Košice, Matyas Viszlay.

Czech fans can also expect an exciting match between David Hošek, who, like his opponent Andreas Gustafsson, never leaves the result up to the referees, or Petra Částková, who plans to return to the winning streak and thus awaits a sharp fight at flyweight.Since 2018, Phil De Fries has been the undisputed king of KSW heavyweight. He won the title by defeating Michał Andryszak, and then defended it seven times. The Englishman has victories over such players as: Michał Kita, Karol Bedorf, Tomasz Narkun and Darko Stosic. In the last fight, which took place at the KSW 74 gala, Phil dealt with Ricardo Prasel in the first round. De Fries is on a streak of ten wins in a row. He remains undefeated since 2017 and is the longest reigning heavyweight champion in the history of the KSW organization.

 Arkadiusz Wrzosek has a great debut in KSW. In August, at the KSW 73 gala, he collided with Tomasz Sarara and after a spectacular, brutal duel, he smashed him at the end of the third round. The clash was chosen as the fight of the evening, and the players were awarded with bonuses. For Arkadiusz, the duel in KSW was not only his debut in the organization, but also in professional MMA. Previously, Wrzosek gained considerable experience in hit sports. He held the title of amateur world champion in K1, European champion in muay thai and won many medals of the Polish championships in these sports disciplines. He is a former champion of the Fight Exclusive Night organization and a former competitor of the prestigious Glory brand.
About KSW  

Established in 2004, KSW has become a market leader for MMA in Europe. The promotion holds the record for most attended MMA event ever on the continent with almost 58,000 fans at KSW 39 at the National Stadium in Warsaw in 2017.  

Based out of Poland, KSW has staged events in some of the biggest arenas in its home country as well as the United Kingdom, Ireland, and Croatia, and is now furthering its European expansion starting with KSW 79 in the Czech Republic on February 25.  

The promotion is home to some of the biggest MMA stars in Europe including Mamed Khalidov, the five-time world’s strongest man Mariusz Pudzianowski, heavyweight champion Phil De Fries, the double champ Salahdine Parnasse, and many more athletes representing over twenty European nations. 


Information about V.I.P. tickets
 

  

VIP PUBLIC TRIBUNA - one-time entry for 1 person to the VIP tribune of the Home Credit Arena - a voucher for catering services must be purchased with the ticket. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant. 

VIP PUBLIC TABLE – one-time entry for 4 people to the VIP table of the Home Credit Arena, with the ticket you must purchase a voucher for catering services. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant. 

SKYBOX PUBLIC – do you want to experience an unusual V.I.P. experience in the privacy of your own skybox with all inclusive refreshments? For more information about the rental and skybox public services, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or email matulova@homecreditarena.cz 

Owners of private skyboxes - one-time entry for 1 person to the Home Credit Arena VIP tribune - a voucher for catering services must be purchased with the ticket. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant.   

Tickets for ZTP/P users (550,- + companion 50,-) can be ordered at rezervace@ticketportal.cz (with a copy of the scanned ztp card attached). Other discounts: NO 


In case of questions, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or on email matulova@homecreditarena.cz 


Thank you then you will for respecting these information.

Koupit vstupenku

Vstupenka je k dostani v techto sitich